Ansvarig arbetsledare i ditt byggnadsprojekt i Pargas och Egentliga Finland

Ta kontakt och fråga mer

En lyckad byggentreprenad kräver en ansvarig arbetsledare som övervakar hela projektet samt en huvudplanerare som ansvarar för planeringsteamets smidiga samarbete. J-Rak Oy Ab drar byggnadsprojekten med yrkeskunskap och över tio års erfarenhet. Vår mångsidiga erfarenhet i byggnadsplanering och -implementering skapar utmärkta förutsättningar för att föra projektet vidare lyckat. Vi känner till alla steg i byggnadsprojektet som våra egna fickor. Vi är din entreprenads pålitliga huvudplanerare, ansvariga arbetsledare och projektledare!

En pålitlig ledning garanterar ett lyckat slutresultat

En byggentreprenad är ett flerstegsprojekt vars ledning kräver professionella tag. Byggande är en summa av flera steg och flera människors sakkunnighet. Den ansvariga arbetsledaren leder arbetsplatsen och ser efter arbetets kvalitet från början till slut, till minsta lilla detalj. Ansvariga arbetsledaren är även ansvarig för att arbete vid byggarbetsplatsen utförs i enlighet med bygglovet och byggnadsbestämmelser.


Alla byggnadsprojekt bör även ha en huvudplanerare som ansvarar för kvaliteten av planeringspaketet samt leder projektets planeringsteam. Huvudplaneraren bekräftar även utgångsinformationens och planernas oomtvistlighet samt förenlighet och är ansvarig för byggnadens energicertifikat.


Med hjälp av vår långa erfarenhet ser vi till att även dina krävande byggnadsprojekt förs lyckat till slut. Du kan lugnt förlita oss ledningen av hela ditt byggnadsprojekt.

Rätta aktörer till alla projekt

I byggande behövs många olika människors yrkeskunskap. Projektledaren är den person som arrangerar de rätta aktörerna till byggnadsprojektet. Denna söker leverantör och ser till att man finner arkitekter, tillståndsmyndigheter, byggare och rörmokare. Projektledaren ansvarar även för tidtabellen och försäkrar att allting i entreprenaden sker enligt överenskommen tid. Lämna projektledningsbekymren på vårt ansvar!

Byggnadsprojektet i mål ledd av an expert

J-Rak Oy Ab är specialiserad i projektledningsuppdrag. Vi fungerar som huvudplanerare, ansvarig arbetsledare och projektledare i byggnadsprojekt i Pargas och Egentliga Finland med en mångsidig och över tio år lång erfarenhet. Fråga mer då du saknar en sakkunnig ledare till ditt byggnadsprojekt!

Be om en offert då du behöver en ledare till ditt byggnadsprojekt!

* Obligatoriskt fält